Дакрануцца да гісторыі

Гісторыя кнігі налічвае амаль чатыры з паловай тысячы гадоў. Ад старажытнаегіпецкіх світкаў, сярэдневяковых рукапісных фаліянтаў і еўрапейскіх старадрукаў кніга разам з чалавекам прайшла няпросты шлях свайго развіцця. Шмат кніг у мінулыя эпохі загінула ў пажарах войн, рэвалюцый, палітычных пераваротаў. Таму час і гісторыя надалі выданням, якія ацалелі, статус рэдкіх, антыкварных дакументаў. Ролю і значэнне такіх кніг цяжка пераацаніць.

Рэдкая кніга – важнейшая гістарычная крыніца для навукі. Яна з’яўляецца помнікам духоўнай і матэрыяльнай культуры свайго часу і тым самым садзейнічае развіццю сучаснай навукі, культуры і мастацтва.
Для таго, каб прыцягнуць увагу грамадскасці да рэдкай, антыкварнай кнігі і да кнігі як з’явы культуры ўвогуле супрацоўнікамі Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай імя Я.Ф. Карскага распрацаваны і ажыццяўляецца творчы праект “Дакрануццца да гісторыі”.
Праект прадугледжвае прэзентацыю рэдкіх кніг з фонду абласной бібліятэкі адначасова з кніжнымі зборамі прыватных калекцыянераў і арганізацый.

«Эпоха СССР»

«Янка Купала i Якуб Колас – нацыянальны гонар Беларусi»

«Искусство книжной иллюстрации былых веков»

«От Богемии до Берёзовки»: изделия из цветного стекла

«Элиза Ожешко и Гродно»

«108 минут, изменившие мир»

«Весы и меры»: история одного предмета

«Мир старинной книги: сокровища книжных собраний Принеманья XVIII – XX вв.»

“Гарадзенскі транспарт: позірк у мінулае”

“Великой Победе – 75!”

“Души материнской свет”

“Наш край – наш лёс”

“Время, люди, музыка”: из истории музыкальной культуры Принеманья

“Мир в ожидании чудес”

“Великая и забытая: к 100-летию окончания Первой мировой войны…”

“Четыре века с букварём: к 400-летию первого букваря”

“Кумиры театра и кино”

“100 лет на страже Отечества”

“Мудрость обретаем от словес книжных”

“З глыбінь вякоў нам засталася кніга…”

“Но детских лет люблю воспоминанье…”

“Архітэктурная сімфонія Гродзеншчыны: творчыя праекты гродзенскіх архітэктараў”

“Творенья моды легкокрылой: из истории моды на Гродненщине”

“В старых ритмах: путешествие по звуковой дорожке”

“Кнігі, якія чыталі нашы продкі”

“Война. Победа. Память: к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне”

“Забытая вайна: да 100-годдзя пачатку Першай сусветнай вайны”

“Сімфонія кахання: вясельная фатаграфія канца ХІХ – сярэдзіны ХХ стагоддзя”

“Матэрыяльная культура Гродзеншчыны мінулых стагоддзяў”

“Гродна ў XX стагоддзі”

“Гродна і гарадзенцы часоў Э. Ажэшкі”

“Духоўная спадчына стагоддзяў: кніжныя рарытэты з фонду абласной бібліятэкі і былой бібліятэкі Ордэна Айцоў Францішканаў у Гродне”

“І славілі Айчыну меч і слова”