“Прапануем прачытаць”

“Гаспадыня” – сямейны часопіс. Перыядычнасць – 1 раз у месяц, тыраж складае больш за 36 тыс. экзэмпляраў. Аўдыторыя часопіса не абмежавана ўзроставымі або прафесійнымі рамкамі. Выданне разлічана на шырокае кола чытачоў.
Задуманы як часопіс для сямейнага чытання, ён аб’ядноўвае ўвесь спектр праблем, якія хвалююць сем’і. Акрамя прыкладных раздзелаў (“Сад і агарод”, “Здароўе”, “Наш дом”, “Запрашаем да стала”, “Барбара”), часопіс змяшчае рубрыкі, прысвечаныя духоўным і маральным праблемам сям’і, моладзі (“Свет з Богам”, “Медуніца”, “Знай свае правы”, “Сямейны ачаг”). У часопісе існуе таксама раздзел і для дзяцей (“Дзіцячая старонка”), у якім публікуюцца загадкі, гульні, мастацкія творы, заданні на развіццё логікі і шмат іншага.
Пазнаёміцца з часопісам можна ў аддзеле перыядычных выданняў па адрасе: вул.Замкавая, 20, каб.10.


Шахотько, Л. П. Домохозяйство, семья и семейная политика в Беларуси / Л. П. Шахотько ; Национальная академия Беларуси, Институт экономики. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 400, с.
В монографии исследованы демографические аспекты развития домохозяйств и семей в Республике Беларусь. Рассмотрены особенности формирования семьи и домохозяйства, структура по размеру, составу, детности, уровню благосостояния, занятости и образованию. Представлен прогноз численности, размера и состава домохозяйств и семей до 2030 г. Дана оценка эффективности реализации национальных программ демографической безопасности.
Рассчитана на служащих органов государственного управления, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, а также всех, кто интересуется проблемами демографии.
Данная монография находится в общем читальном зале по ул. Замковой, 20 (2 этаж). Справки по тел. 74-39-02


Масты:Гродна- Варшава: паэты беларускія, паэты польскія: анталогія =Mosty: Warszawa – Grodno: poeci polscy, poeci bialoruscy: antologia/ [аўтары: Пётр Сямінскі [і інш.]; пераклалі: Міра Лукша [і інш.]; [ілюстрацыі: Мікола Бандарчук, Войцех Сымолон], pol. – [Warszawa]: Ibis, 2017. – 68, 72 c.

Вынікам цеснага супрацоўніцтва гродзенскіх творцаў з польскімі калегамі стала выданне беларуска-польскай анталогіі вершаў “Масты: Гродна – Варшава. Змест польска-беларускага зборніка “Масты” складаюць вершы аўтараў з Гродзенскай вобласці і Варшаўскага ваяводства на мове арыгінала, а таксама іх пераклады на польскую і беларускую мовы. З польскага боку ў зборнік уключаны творы такіх вядомых у Польшчы і за мяжой аўтараў, як: Аляксандр Наўроцкі, Барбара Юркоўская, Яраслаў Кляйноцкі, Ганна Чахароўская, Бенедзікт Козел, Міра Лукша, Ян Рыхнер, Ёанна Каліноўская, Пётр Касьяс, Рэната Цыган. Беларускую частку кнігі складаюць вершы Пятра Сямінскага, Браніслава Ермашкевіча, Людмілы Кебіч, Тамары Мазур, Мар’яна Дукса, Людмілы Шаўчэнка, Алены Руцкай, Алы Клемянок, Георгія Кісялёва і Дзмітрыя Радзівончыка. Пераклад на польскую з беларускай і рускай моў выканала рэдактар, паэтка, празаік і перакладчыца з Беластока Міра Лукша. Літаратурныя пераклады з польскай на беларускую мову належаць аўтарству такіх пісьменнікаў, як Руслан Казлоўскі, Аліна Сабуць, Мар’ян Дукса, Людміла Кебіч, Дзмітрый Радзівончык і Ганна Скаржынская- Савіцкая. Дапаўняюць змест інтэрнацыянальнага зборніка паэзіі фотапартрэты і біяграфічныя звесткі пра аўтараў, а ўпрыгожваюць кнігу рэпрадукцыі карцін гродзенскага мастака Мікалая Бандарчука і польскага мастака Войцеха Сымолона.

Кнігу можна ўзяць у аддзеле выданняў на замежных мовах (вул. Ажэшка, 17) тэл.:72-36-09.


Беларусь. Этнічныя супольнасці / А.В.Гурко і інш.- Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі, 2017.- 164 с.:іл.- (Беларусь сучасная).
Кніга, напісаная беларускімі этнолагамі, прадстаўляе найбольш пашыраныя ў Беларусі этнічныя групы: беларусаў, рускіх, палякаў, украінцаў, яўрэяў, татар, цыганоў, немцаў, латышоў, літоўцаў, якія жылі тут стагоддзямі. У ёй вызначаны асаблівасці іх матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры, прааналізаваны сучасны стан нацыянальна-культурнага развіцця. У выданні дадзена інфармацыя і пра этнічныя групы, якія стваралі свае дыяспары ў Беларусі ў XX ст.: азербайджанцаў, армян, грузін, казахаў і інш. Кніга багата ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі здымкамі.
Выданне будзе карысным у практычнай дзейнасці дзяржаўных структур усіх узроўняў, выкладчыкаў і студэнтаў, настаўнікаў і навучэнцаў. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай роднай краіны ва ўсёй яе разнастайнасці.
Кніга знаходзіцца ва ўніверсальнай чытальнай зале (вул. Замкавая, 20). Тэл.: 74-39-02.


Цыферов, Г. М. Старинные профессии : [сборник сказок / Геннадий Цыферов ; художник Мария Волохонская. – Москва : Нигма, 2015. – 38, [2] с. ББК 84(2=РУС)6
Произведения известного детского писателя Геннадия Михайловича Цыферова всегда очень добрые и очаровательные. Автор тонко чувствует внутренний мир ребёнка.
Книга «Старинные профессии» вполне может считаться познавательной, но это самые настоящие сказки. Добрая выдумка переплетается в книге с правдивыми рассказами о старинных профессиях. Геннадий Цыферов собрал ценнейшую информацию, чтобы передать ее поколениям, не заставшим этого чуда.
Вот, например, сказка «Хлопушечный король». Это волшебная история про стеклодува, который в детстве любил выдувать радужные мыльные пузыри, а потом нашел дело своей жизни. У него получалась очень красивая посуда – в ней был «радужный отсвет праздника».
Другая сказка – про извозчика. Он так и не смог расстаться со своей рабо-той, даже когда появились автомобили и трамваи, потому что в стуке копыт по мостовой слышал настоящую музыку. «Цок-цо-ок. Цок-цо-ок».
Но, пожалуй, самая главная из двенадцати волшебных историй сказка последняя, про фонарщика. Когда-то улицы освещали фонари, похожие на «кованые сундучки с секретами». А зажигали их «таинственные люди – фонарщики». Пришло время электричества. Но наш герой по-прежнему каждый вечер бродил по городу в цилиндре и с факелом. Иногда ему кричали вслед: «Ненужный старик, ищет вчерашний день». А помогли фонарщику дети. На чердаках и в подвалах они нашли старые фонари и развесили их на деревьях в парке. И в этом преобразившемся, как будто волшебном парке вдруг появились шарманщик, трубочист, извозчик из других сказок. Все те, кому «злые люди сказали: «Ненужные старики»»…
Знакомясь с этими замечательными волшебными сказками, маленькие читатели смогут переместиться в то самое время, когда жили трубочисты, были чрезвычайно популярны профессии кузнеца, кружевницы, а по улицам разъезжали кареты, мужчины носили котелки, а дамы – пышные платья. Художница Мария Волохонская очень удачно подобрала краски – картинки как будто проступают из прошлого. Они не совсем четкие – как бы размытые временем, и в то же время очень реалистичные, романтичные, праздничные.
Эти чудесные рисунки прекрасно дополняют произведения автора и словно приоткрывают читателям дверку в мир старинных вещей, их историй и людей, которым они принадлежали.
В книге много исторической информации, которая может быть интересна сама по себе, но благодаря сказкам она становится эмоционально наполненной, задевающей за живое, и это очень важно для маленьких читателей.
Рекомендуется для чтения детям дошкольного и младшего школьного возраста.
Книгу Цыферова Г. М. «Старинные профессии» можно получить в детском филиале по адресу: ул. Советская, 25.