Таямніцы беларускай мовы

21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. Ён быў абвешчаны ЮНЭСКА 17 лістапада 1999 года дзеля захавання моў, якія апынуліся на парозе знікнення.

Беларуская мова — самая мілагучная пасля італьянскай, вырашылі эксперты ЮНЭСКА. Гісторыкі сцвярджаюць, што яна яшчэ і самая старажытная сярод славянскіх.

З мэтай папулярызацыі вывучэння роднай мовы малодшымі школьнікамі, фарміравання пачуцця павагі да яе ў 2017 годзе была заснавана серыя кніг “Таямніцы беларускай мовы”.

Зелянко, С. В. Беларуская мова сярод моў свету / С. В. Зелянко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. – 31 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

Адкуль пайшла наша родная мова? Якое месца яна займае сярод моў свету і з якімі мовамі мае сваяцкія стасункі? Пра ўсё гэта расказвае маленькім беларусам аўтар гэтай кнігі. Падчас чытання дзеткі будуць спасцігаць асновы мовазнаўства, вучыцца паважаць родную мову і мовы іншых народаў.

Выданне ўтрымлівае рознабаковыя звесткі, а таксама займальныя заданніі.

Для малодшага школьнага ўзросту.


Зелянко, С. В. Знаёмыя незнаёмцы: сакрэты літар / С. В. Зелянко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. – 47 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

Калі вы ніколі не запісвалі лічбы літарамі і не ведаеце, што некалі кожная літара алфавіта мела сваю адмысловую назву, тады самы час адправіцца ў падарожжа ў свет гэтых спецыфічных графічных знакаў. На старонках кнігі кемлівы чытач знойдзе шмат цікавай інфармацыі з гісторыі з’яўлення літар, іх напісання і ўжывання, а таксама дазнаецца, якія з іх асабліва ўшанаваны ў Беларусі.

Для малодшага школьнага ўзросту.


Зелянко, С. В. Літары-пярэваратні: аканне і яканне / С. В. Зелянко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 44 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

Развіццё мовы — гэта няспынны працэс, які адбываецца па сваіх правілах і законах. Існуюць такія і ў беларускай мове. Многія навукоўцы адзначаюць асаблівую мілагучнасць беларускай мовы, што з’яўляецца вынікам працэсаў акання і якання ў мове. Гэта кніга прысвечана арфаграфічным сакрэтам пераходу адных літар у іншыя і законам, якіх яны прытрымліваюцца.

Для малодшага школьнага ўзросту.


Кажура, В. В. Слоўца да слоўца : амонімы для пачатковай школы / Віктар Кажура. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. – 31 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

Багацце нашай мовы, якое называецца Лексікай, – невычэрпная крыніца, якая дорыць словы-самацветы для стварэння незвычайных прыгод, карцін, замалёвак. Толькі варта вельмі ўважліва паставіцца да Слова. У кнізе сабраны невялічкія рыфмаванкі, якія дапамогуць пазнаёміцца, зразумець і засвоіць раздзел лексікі, які называецца амонімы – словы, што гучаць аднолькава, але маюць рознае значэнне. Калі цяжка будзе растлумачыць значэнне таго ці іншага амоніма, падказку можна знайсці ў “Тлумачальным слоўніку”.

Для малодшага школьнага ўзросту.


Зелянко, С. В. Сціслы аповед пра сціплы знак: націск / С. В. Зелянко. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 32 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

Націск — такі маленькі значок, але колькі моцы ён утрымлівае. Ад яго ў беларускай мове залежыць напісанне некаторых слоў, а таксама іх значэнне. Якая навука займаецца вывучэннем націску, якія маўленчыя адзінкі могуць мець націск, а таксама якія існуюць адметнасці націску ў беларускай мове — адказы на гэтыя пытанні кемлівы чытач знойдзе на старонках гэтай кніжкі.

Для малодшага школьнага ўзросту.


Зелянко, С. В. Словы-дзедкі і словы-дзеткі: гістарызмы і неалагізмы / С. В. Зелянко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – 48 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

Жыццё не стаіць на месцы. Штодзень вучоныя робяць новыя адкрыцці, эканамісты даюць парады ў фінансавай сферы, мастакі адкрываюць новыя формы паказу сваіх работ. Рух жыцця выклікае і рух мовы, падчас якога адны словы выходзяць з ужытку, але з’яўляюцца і новыя. Гэтым словам, якія яшчэ называюць гістарызмамі, архаізмамі і неалагізмамі, прысвечана кніга “Словы-дзедкі і словы-дзеткі”. Цікавыя заданні і яркія ілюстрацыі зробяць падарожжа ў свет мовы яшчэ больш захапляльным.

Для малодшага школьнага ўзросту.


Зелянко, С. В. Этыкет па-беларуску / С. В. Зелянко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 31 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

Як правільна прывітацца і развітацца па-беларуску ў залежнасці ад часу дня? Як адказаць на падзяку або папрасіць кагосьці нешта зрабіць? Якія моўныя канструкцыі ўласцівы роднай мове, а якіх лепш пазбягаць? На старонках гэтай кніжкі аўтар дае адказы на пытанні, якія датычацца моўнага этыкету.

Для малодшага школьнага ўзросту.


Зелянко, С. В. Словы родныя няродныя: запазычаная лексіка / С. В. Зелянко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – 45 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

У беларускай мове ёсць словы, запазычаныя з іншых моў. Яны пранікалі ў беларускую мову на працягу ўсяго гістарычнага перыяду яе развіцця рознымі шляхамі, аднак з цягам часу прыжыліся і ўжо сёння ўспрымаюцца як спрадвечна беларускія. Сакрэтамі выяўлення такіх слоў у беларускай мове дзеліцца аўтар кнігі Сяргей Зелянко. Акрамя карыснай інфармацыі выданне дапоўнена займальнымі заданнямі, якія дазволяць яшчэ лепш засвоіць матэрыял.

Для малодшага школьнага ўзросту.


Зелянко, С. В. Адным словам не сказаць: безэквівалентная лексіка  / С. В. Зелянко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 22 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

У беларускай мове, як і ў іншых нацыянальных мовах, існуе шэраг слоў, пры перакладзе якіх немагчыма знайсці аднаслоўны адпаведнік у іншай мове. Патлумачаны яны могуць быць толькі апісальна, пры дапамозе некалькіх слоў. У навуковым асяроддзі такія словы называюцца безэквівалентнай лексікай. Даведацца аб тым, ці існуе ўласнабеларускі адпаведнік для мянушкі мультыплікацыйнага героя Мікі Мауса, ці здагадаецца сябра з іншай краіны, што такое «неруш», «брама», «шуфляда», і шмат іншай цікавай інфармацыі кемлівы чытач знойдзе на старонках дадзенага выдання. Займальныя заданні і каляровыя ілюстрацыі зробяць працэс адкрыцця таямніц беларускай мовы яшчэ больш  захапляльным.

Для малодшага школьнага ўзросту.


Лобань, Н. П. Залацінкі народнай мудрасці: фразеалагізмы  / Н. П. Лобань.  – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. – 29 с. – (Таямніцы беларускай мовы)

Пісьменнікі, фалькларысты і лінгвісты называюць фразеалагізмы самацветамі роднай мовы. Гэтыя моўныя адзінкі ўпрыгожваюць мову, робяць яе больш выразнай, вобразнай. Шмат цікавай інфармацыі аб гісторыі ўзнікнення таго ці іншага фразеалагізма, правілах іх выкарыстання, а таксама адпаведніках, якія існуюць у іншых мовах.

Багата ілюстраванае выданне будзе цікавым не толькі маленькім чытачам, але і дарослым.


Усе кнігі серыі “Таямніцы беларускай мовы” вызначаюцца ўвагай да свету дзіцяці, веданнем яго псіхалогіі, пазнавальных і эстэтычных запатрабаванняў, светабачання. Яны могуць быць выкарыстаны малодшымі школьнікамі для падрыхтоўкі творчых заданняў, а таксама  настаўнікамі  як дапаможны матэрыял на ўроках беларускай мовы.

Запрашаем усіх зацікаўленых чытачоў наведаць дзіцячы філіял (вул. Савецкая, 25) і пазнаёміцца з гэтымі цікавымі і карыснымі выданнямі.