У дапамогу вывучэнню замежных моў

У наш час веданне замежнай мовы з’яўляецца важнай і неад’емнай часткай жыцця. І паспяховае авалоданне ім часта залежыць ад кампетэнтнасці настаўніка.

Пазнаёміўшыся з матэрыяламі прадстаўленых навучальных дапаможнікаў, будучы і сапраўдны настаўнік замежнай мовы зможа паспяхова вырашаць канкрэтныя вучэбна-метадычныя задачы з улікам патрабаванняў камунікатыўнага падыходу, творча выкарыстоўваць набытыя метадычныя веды і ўменні, самастойна аналізаваць і ацэньваць сваю дзейнасць.