Журналы

0
0

Добрый день. Есть ли у вас в наличии переодические издания:

Народ : орган Беларускага Сялянскага Саюзу / выдавец-рэдактар М. Станкевічыха. – Вільня : Друкарня С. Бэкера, 1927.

 1. – № 3
 2. – № 3
  1928. – №5
  1928. – №14
  1928. – №15
  1928. – №16
  1928. – №17
  1928. – №18
  1928. – №19
  1928. – №20
  1929. – №1
  1929. – №3
  1929. – №4
  1929. – №5

Светач Беларусі : царкоўна-нацыянальны орган праваслаўных беларусаў. – [Г. 1 1930]―. – Вільня : Цэнтральны беларускі праваслаўны камітэт, 1930

 1. – №1
  1930. – №2-№3

Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas).

Darbai ir dienos : acta et commentationes Universitatis Vytauti Magni. – № 1 (1930)—9 (1940). 1 (10) (1995)—. – Kaunas : VDU, 1930—1940, 1995―. 4 разы ў год, 1999—.

1930 г. (весь)

Сям’я і школа : культурна-грамадзкі і педагагічны журнал. – Г. 1 1929, № 1―2. – Вільня : Бацькоўскі камітэт Віленскай беларускай гімназіі, 1929. В библиотеке имеется: 1929,Г.1 N2*

 1. – №1

Беларускі піянер : двухтыднёвая дзіцячая часопісь для дзяцей : орган ЦК ЛКСМБ і Наркамасветы БССР. – 1924―1929, № 17/18 (верасень). – Мінск : [б. в.], 1924―1929.

З 1929, № 1 (кастрычнік) выходзіць пад загалоўкам: Іскры Ільіча.

 1. – №10
 2. – №11

Камуністычная партыя Беларусі. Цэнтральны камітэт.

Весткі Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі. – 1929, № 1 (чэрв.)―11 (снеж.). – Менск : ЦК КП(б)Б, 1929.

 1. – №6

Наперад : беларуская радыкальная тыднёвая часопіс / рэдактар-выдавец М. Сіняўскі. – Вільня : Друкарня Я. Левіна, 1929.

 1. – №2
 2. – №3
 3. – №4
 4. – №1
 5. – №2
 6. – №3
 7. – №4
 8. – №6
 9. – №7
 10. – №8
 11. – №9
 12. – №10
 13. – №11
 14. – №12
 15. – №13
 16. – №15
 17. – №16
 18. – №17
 19. – №18
 20. – №19
 21. – №21
 22. – №22
 23. – №23
 24. – №24
 25. – №25
 26. – №26

1930. – №27

Шлях моладзі = Šlach moładzi : месячны часопіс беларускай моладзі / рэдактар Я. Найдзюк. – Г. 1 1929―11 1939. – Вільня : Я. Багдановіч, 1929―1939 (Беларуская друкарня ім. Фр. Скарыны).

2 разы ў месяц, 1937―1939 ; Штомесячнік, 1929―1936 . – Приложение: Šlach biełaruskaha studenta [Электронны рэсурс]. – Выдаўцы: 1936 Я. Багдановіч і А. Шутовіч ; 1937―1939 Белпрэс.

 1. – №11 (Приложение: Šlach biełaruskaha studenta)

 

Літаратурны дадатак да газеты “Савецкая Беларусь”. – 1928, № 1 (29 студз.)―№ 20 (15 снеж.). – [Мінск] : Друкарня Беларускага дзяржаўнага выдавецтва, 1928.

 1. – №19

БССР. Галоўнае кіраўніцтва сацыяльнага страхавання. Дырэктыўна-інфармацыйны ліст Галоўнага кіраўніцтва сацыяльнага страхаваньня БССР. – 1928―1929. – Мінск : [б. в.], 1928―1929.

 1. – c №1 по №6
 2. – с №5 по №7

Наш раён : часопісь Барысаўскага раённага таварыства краязнаўства. – 1928. – Барысаў : [б. в.], 1928.

 1. – c №1

Хрысьціянская Думка = Chryscijanskaja Dumka / Беларуская Каталіцкая Грамада. – 1928―1939. 1992―1994. – Мінск : Беларуская Каталіцкая Грамада, 1928―1939, 1992―1994.

Перапынак у выданні: 1940―1991.

 1. – все номера
 2. – все номера
 3. – все номера

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie.

Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego i Wydziału Lekarskiego Uniw. Stefana Batorego : organ T-wa Lekarskiego Woj. Nowogródzkiego i Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej. – R. 4 1928―15 1939, № 2. – Wilno : nakład Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego, 1928―1939.

 1. – №6
 2. – с №1 по №2, с №4 по №6

Працаўнік асветы : дадатак да газеты “Савецкая Беларусь”. – Мінск : Беларускае дзяржаўнае выдавецтва, 1928―1929.

 1. – №7
 2. – №9
 3. – с №17 по №18

У дапамогу партвучобе : бюлетэнь АПАД ЦК і МЕНАКА КП(б)Б [Агітацыйна-прапагандысцкага аддзялення Цэнтральнага камітэта і Менскага акруговага камітэта Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі]. – 1928―1929. – Менск : ЦК КП(б)Б,

 1. – №7

Прафесійны саюз сельскагаспадарчых і лясных рабочых БССР. Цэнтральнае праўленне.

Бюлетэнь Цэнтральнага праўлення Прафесіянальнага саюза сельскагаспадарчых і лясных рабочых БССР : (галоўныя пастановы Прэзідыуму, дырэктывы Цэнтральнага Праўлення, інфармацыя, адказы на запытанні). – 1928―1929, № 17 (35). – Менск : Выдавецтва ЦП Саюза сельгасрабочых БССР, 1928―1929.

1929. – все номера

Tygodnik Wołkowyski : Pismo poswiecone sprawom powiatu Wolkowyskiego. – R. 1 (1928)―R. 4 (1935). – Wolkowysk : Kolo Przyjacioł Tygodnika Wolkowyskiego, 1928―1935 (Drukarnia Judzika i Szalkowicza)

 1. – №50

Tygodnik Wołkowyski : Pismo poswiecone sprawom powiatu Wolkowyskiego. – R. 1 (1928)―R. 4 (1935). – Wolkowysk : Kolo Przyjacioł Tygodnika Wolkowyskiego, 1928―1935 (Drukarnia Judzika i Szalkowicza).

 1. – все номера
 2. – все номера

Шлях кааперацыі : штомесячны бюлетэнь кааператыўных цэнтраў БССР, Белсельбанка і Усекабанка. – 1927, № 19―1928. – Менск [Мінск] : Цэнтральны кааператыўны Савет БССР, 1927―1928.

 1. – №2
 2. – №6

Шлях студэнцтва : орган Выканпрофбюро пралетстуду Беларускага дзяржаўнага універсітета. – Мінск : Беларускае дзяржаўнае выдавецтва, 1927―1928.

 1. –№1-3

Творчыя будні : штомесячная літаратурная, грамадска-бытавая і навуковая часопісь. – Мінск : Прафком Пранасьветы : Педфак БДУ, 1927.

 1. –№1-4

Штэрн (Зорка) = Stern : літаратурна-мастацкі і палітычна-навуковы часопіс. – Мінск : Окцябр, [1927―1940].

 1. – №1-2, №4-12
 2. –№11-12
 3. –№5-10
 4. –№1-3, №10,№12
 5. –№1, №5-6

Чырвоная краіна : дадатак да газеты “Савецкая Беларусь”. – Мінск : [б. в.], 1927.

 1. – №1-2

Беларускі радны : перыядычная часопісь па самаўрадавым справам нашага краю / рэд.- выд. Я. Ярош ; кір. рэд. Г.Канапацкі. – 1927 (27.11.) – 1929 (16.02.). – Вільня, 1927 – 1929. Выйшла 12 нумароў. – Рэдактара-выдавец мяняўся: Я. Ярош, Т. Вернікоўскі.

1927 (27.11.) – 1929 (16.02.) отсутствует один номер

Паляўнічы Беларусі : штомесячны часопіс / орган Кааператыўна-прамысловага саюзу паляўнічых “Белкахотсаюз”. ― Мінск : Друкарня імя Сталіна, 1927―1933.

1927 – №6

Народ : орган Беларускага Сялянскага Саюзу / выдавец-рэдактар М. Станкевічыха. ― Вільня : Друкарня С. Бэкера, 1927.

1927 – №3
1928 – №5
1928 – №14
1928 – №15
1928 – №16
1928 – №17
1928 – №18
1928 – №19
1928 – №20
1929 – №1
1929 – №3
1929 – №4
1929 – №5

Заранее благодарны.

 • You must to post comments