1970-1974

Грамадска-палітычнае жыццё
Прамысловасць
Будаўніцтва горада
Ахова здароўя
Навука і адукацыя
Культура Гродна
Спартыўная панарама