Гродзеншчына ў XIX – пач. XX ст.

Спіс алічбаванай літаратуры.
(доступ да поўных тэкстаў выданняў у аддзеле краязнаўства)

Grodno i okolice. – 1934.

Grodno. – 1936. – 113 s.

Jodkowski, J.  Gimnazium Po-Dominikanskie w Grodnie / Jozef Jodkowski. – Grodno, 1924.

Jodkowski, J.  Ulice Grodzienskie w swietle historji i topologji/ Jozef Jodkowski. – Grodno, 1931.

Jodkowski, J.  Nazwy placow I ulic grodzienskich dawne i dzisiejsze / Jozef Jodkowski. – Grodno, 1932.

Jodkowski, J.  Swiatynia warowna na kolozy w grodnie w swietle badan archiwalnych i archeologicznych, dokonanych w 1935 r./ Jozef Jodkowski. – Grodno, 1936. – 68 s.

Kronika m. Grodna. Zeszyt 1/ pod redakcja Stanislawa Koleckiego. – Grodno: Wydawnictwo magistratu m. Grodna, 1928. – 75 s.

Kronika m. Grodna. Zeszyt 2/ pod redakcja Stanislawa Koleckiego. – Grodno: Wydawnictwo magistratu m. Grodna, 1928. – 50 s.

Maliszewski, E.  Przewodnik po Gubernii Grodzienskiej: zarys statystyczno-opisowy. – Warszawa: Wydawnictwo strazy kresowej, 1919.

Przewodnik po Litwie i Bialejrusi /zebral i opracowal N. Rouba. – Wilno. – 217 c.

Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1866 г. [Отдел исторический, статистический, адрес-календарь]. – 1866. – [204] с. разд. паг.; 2 л. ил.

Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1880 г. – 1879. – [456] с. разд. паг. с табл.; 2 л. карт.

Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1885 год. – Гродно: Гродненский губернский статистический комитет, 1884. – [412] с.

Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1887 год. – Гродно: Гродненский губернский статистический комитет, 1886. – [469] с.

Адрес-календарь и справочная книжка Гродненской губернии на 1893 г. – 1892. – [606] с. разд. паг. с ил.