Выдавецкія працы

Штогод супрацоўнікі Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага рыхтуюць да выдання звыш 20 творчых прац.
Традыцыйнымі з’яўляюцца аналіз дзейнасці бібліятэк Гродзеншчыны за … год, краязнаўчы каляндар знамянальных і памятных дат, штоквартальны інфармацыйны бюлетэнь “З жыцця бібліятэк вобласці”, інфармацыйны зборнік “У дапамогу метадысту” (уключае план метадычнага кіравання работай бібліятэк на наступны год, а таксама матэрыялы з вопыту работы), бібліяграфічны паказальнік “Новая літаратура аб Гродзенскай вобласці”.
Увага ўдзяляецца падрыхтоўцы сцэнарных і метадычных матэрыялаў, тэматычных зборнікаў, буклетаў і брашур.
Па пытаннях набыцця выдавецкай прадукцыі неабходна звяртацца ў аддзел бібліятэказнаўства.
Даведкі па тэл.: 71 89 51.

 

 

Падзеі бібліятэчнага жыцця Гродзеншчыны: інфармацыйны бюлетэнь. Вып. 115 / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: Г.А. Сцяпанава, I.K. Лемяноўская; рэдактары: М.Э. Ігнатовіч, Н.С. Давыдзік]. - Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; аддзел бібліятэказнаўства, 2022.
Пісьменнікі-франтавікі : бібліяграфічны паказальнік / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага”; аддзел абанемента / [склад.: Ж.П.Макалава, С.І.Сяляўка, Д.Р.Цыдзік; рэдактары: Н.С.Давыдзік, Ж.П.Макалава]. - Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага”; аддзел абанемента, 2022.
Бібліятэкі Гродзеншчыны: аналіз дзейнасці публічных бібліятэк вобласці за 2021 год / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: ГК.Лемяноўская, Г.А. Сцяпанава; рэдактары М.Э.Ігнатовіч, Н.С.Давыдзік]. - Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2022. - 59 с.
Каардынацыйны план навукова-метадычнай i даследчай работы публічных бібліятэк Гродзенскай вобласці на 2022 год : інфармацыйны зборнік /ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад. Г.А.Сцяпанава, рэдактар Н.С.Давыдзік]. - Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2022. - 20 с.
У дапамогу метадысту : інфармацыйны зборнік / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад. І.K. Лемяноўская, рэдактары Н.С. Давыдзік, Г.А. Сцяпанава]. - Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2022. - Вып. 21. - 80 с.
Бібліятэкі Гродзенскай вобласці ў свеце статыстыкі: 2021 год / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: I.K. Лемяноўская; рэдактары Н.С. Давыдзік, Г.А.Сцяпанава]. - Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2022.
XVI Гарадзенскія навуковыя чытанні "Скарбы гарадзенскіх калекцый" : зборнік матэрыялаў [электронны рэсурс] / ДУК ’’Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” ; [складальнік А.В. Кучынская]. — Гродна: ЮрСаПрынт, 2021. — Электрон. тэкст (аб'ём 24 Мб). — 1 эл. апт. дыск (DVD-R). — ISBN 978-985-7257-30-0.
«Библиотека для молодёжи: новые подходы к привлечению читателей» : методические рекомендации / ГУК «Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф. Карского»; Отдел библиотековедения / [сост. И.К. Леменовская, Г.А. Степанова, редакторы М.Э. Игнатович, Н.С. Давыдик]. - Гродно: ГУК «Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф. Карского»; Отдел библиотековедения, 2021. - 52 с.
Искусство создавать событие : методические рекомендации по маркетинговой деятельности / ГУК «Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского»; Сектор библиотечного маркетинга и связей с общественностью / [сост. : В.В. Урбанович, В.И. Кривулец; редактор М.Э. Игнатович]. - Гродно : ГУК «Гродненская областная научная библиотека имени Е.Ф.Карского»; Сектор библиотечного маркетинга и связей с общественностью, 2021. - 32 с.
Галоўная кніжніца Прынямоння : да 180-годдзя з дня заснавання ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" / Дзяржаўная ўстанова культуры "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" ; [складальнікі: Л. В. Мальцава і інш.]. — Гродна : Гродзенская друкарня, 2010. — 119 с. : іл., партр., факсім. ; 25 см. — Бібліяграфія: с. 63―66, бібліяграфія ў спасылках: с. 67―68. — Імянны паказальнік: с. 69―70. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6835-80-6 (у пераплёце).
Гарадзенскія чытанні : зборнік матэрыялаў : заснаваны ў 2011 годзе / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага", Аддзел краязнаўства ; [складальнікі: Л. І. Турмасава, А. В. Кучынская ; навуковы рэдактар С. В. Марозава]. — Гродна : Гродзенская друкарня, 2011―. — 21 см. — Вып. 1 выйшаў без звестак аб нумары выпуску. — У пераплёце. — Вып. 2 : [матэрыялы Пятых ― Шостых Гарадзенскіх чытанняў]. — 2013. — 183 с. : іл., каляр. іл., партр. — Частка тэксту на рускай мове. — Бібліяграфія ў канцы артыкулаў і ў падрадковых заўвагах. — 300 экз. — ISBN 978-985-7037-45-2.
Интерактивные центры науки и технологий ― новые возможности развития общества : материалы научно-практической международной конференции, посвященной открытию первого в Республике Беларусь интерактивного центра науки и технологий ― Мультицентра "Совушка", Гродно, 17―18 декабря 2015 года / [редколлегия: В. Н. Жук, Л. С. Лотыш, Л. В. Мальцева]. — Гродно : ЮрСаПринт, 2015. — 181 с. : цв. ил. ; 21 см. — В надзаголовке: Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета, Государственное учреждение культуры "Гродненская областная научная библиотека им. Е. Ф. Карского". — Текст параллельно на русском, польском и английском языках. — Библиография в конце отдельных статей и в подстрочных примечаниях. — 300 экз. — ISBN 978-985-7134-17-5 (в переплете).
Публічная бібліятэка ў кантэксце сацыякультурнай прасторы рэгіёна: два стагоддзі гісторыі : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Гродна, 16―17 верасня 2010 г.) : да 180-годдзя з дня заснавання ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага". Пісьменніца. Грамадскі дзеяч. Жанчына : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Гродна, 2―3 чэрвеня 2011 г.) : да 170-годдзя з дня нараджэння Э. Ажэшкі / [да зборніка ў цэлым: складальнікі Л. В. Мальцава, М. Э. Ігнатовіч ; рэдкалегія: П. К. Скрабко і інш.]. — Гродна : Гродзенская друкарня, 2013. — 127 с., [8] л. каляр. іл. ; 22 см. — У надзагалоўку: ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага". — Частка тэксту на рускай і польскай мовах. — Бібліяграфія ў канцы асобных артыкулаў і ў падрадковых заўвагах. — 300 экз. — ISBN 978-985-7037-37-7 (у пераплёце).
Роля міжнацыянальнага дыялогу ў станаўленні і развіцці грамадства : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Гродна, 1 чэрвеня 2018 г.) / [складальнікі: Л. В. Мальцава, Г. А. Сцяпанава ; рэдкалегія: Л. В. Мальцава і інш.]. — Гродна : ЮрСаПрынт, 2018. — 91 с. : іл. ; 20 см. — У надзагалоўку: ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага". — На вокладцы: Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур. — Частка тэксту на рускай, польскай мовах. — Бібліяграфія ў канцы артыкулаў. — 65 экз. — ISBN 978-985-7134-50-2.
Бібліятэка праз прызму часу : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Гродна, 30 верасня — 1 кастрычніка 2015 г.) / [складальнікі: Л. В. Мальцава, М. Э. Ігнатовіч]. — Гродна : Гродзенская друкарня, 2015. — 79 с. : іл. ; 21 см. — У надзагалоўку: ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага". — На пераплёце: Да 186-годдзя з дня заснавання ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага". — Частка тэксту на рускай, польскай, англійскай мовах. — Бібліяграфія: с. 23―24 (20 назв.), с. 43―45 (25 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-985-7037-28-5 (у пераплёце).
“Живу тобою, женщина” : информационный материал : сценарий / [составители : С. В. Белоцкая, Ж. И. Эйгерд ; редактор М. Э. Игнатович]. – Гродно, 2018. – [14] c. : ил. ; 21 см. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM). — В надзаголовке: ГУК "Гродненская областная научная библиотека им. Е. Ф. Карского", универсальный читальный зал. — 8 экз.
Звездная плеяда эпохи вдохновения : о поэтах шестидесятниках : методические рекомендации / [составители : Р. П. Гришина, Н. П. Кебец ; редактор М. Э. Игнатович]. – Гродно, 2017. – 23 c. : ил. ; 21 см. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM). — В надзаголовке: ГУК "Гродненская областная научная библиотека им. Е. Ф. Карского", универсальный читальный зал. — Библиография: с. 22–23 (18 назв.). — 17 экз.
Дзевяць вякоў гісторыі Гродна : інфармацыйны матэрыял : сцэнарый / [складальнікі : Р. П. Грышына, Н. П. Кебец, С. В. Бялоцкая ; рэдактар М. Э. Ігнатовіч]. – Гродна, 2018. – [10] с. : іл. ; 21 см. + 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM). – У надзагалоўку: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага”, універсальная чытальная зала. – 8 экз.
Дакрануцца да гісторыі: творчы праект ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, аддзел мастацтва ; складальнік Л. Л. Хадароўская. – Гродна. - 2017. – 45 с.
Война. Победа. Память : сценарий литературно-музыкальной композиции, посвященной празднику великой Победы / ГУК “Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф.Карского”; отдел искусства ; составитель О. А. Жук. – Гродно. – 2018. – 10 с. + 1 электронный оптический диск (CD-ROM).
Статыстычныя паказчыкі работы публічных бібліятэк Гродзенскай вобласці за 2016 год: статыстычны зборнік / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: Г.А. Сцяпанава, В.М. Жук, І.К. Лемяноўская; рэдактары Г.А. Сцяпанава, В.М. Жук]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2017. – 18 с.
У дапамогу метадысту: інфармацыйны зборнік / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад. І.К. Лемяноўская; рэдактары М.Э. Ігнатовіч, В.М.Жук]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2017. – Вып. 16. – 52 с.
Бібліятэкі Гродзеншчыны: аналіз дзейнасці публічных бібліятэк вобласці за 2016 год / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: В.М. Жук, І.К. Лемяноўская, Г.А. Сцяпанава; рэдактар М.Э. Ігнатовіч]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2017. – 57 с.
У дапамогу метадысту: інфармацыйны зборнік / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад. І.К. Лемяноўская; рэдактары М.Э. Ігнатовіч, Г.А. Сцяпанава]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2017. – Вып. 17. – 44 с.
Каардынацыйны план навукова-метдычнай і даследчай работы публічных бібліятэк Гродзенскай вобласці на 2017 год: інфармацыйны зборнік / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [cклад. Г.А.Сцяпанава, рэдактар М.Э.Ігнатовіч]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2017. – 20 с.
З жыцця бібліятэк вобласці: захоўваючы традыцыі, шукаем новае: інфармацыйны бюлетэнь. Вып. 94-97 / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: В.М.Жук, І.К. Лемяноўская, Г.А. Сцяпанава; рэдактар М.Э. Ігнатовіч]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2017.
Бібліятэкі Гродзеншчыны: аналіз дзейнасці публічных бібліятэк вобласці за 2017 год / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: Н.А.Бурулёва, І.К. Лемяноўская, Г.А. Сцяпанава; рэдактар М.Э. Ігнатовіч]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2018. – 45 с.
Каардынацыйны план навукова-метдычнай і даследчай работы публічных бібліятэк Гродзенскай вобласці на 2018 год: інфармацыйны зборнік / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [cклад.: Н.А.Бурулёва, рэдактары М.Э.Ігнатовіч, Г.А.Сцяпанава]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2018. – 16 с.
Залатая восень жыцця: метадычныя матэрыялы па рабоце з людзьмі сталага ўзросту / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад. Н.А. Бурулёва, рэдактары М.Э. Ігнатовіч, Г.А. Сцяпанава]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2018. – 36 с.
Гродзеншчына турыстычная: інфармацыйны буклет / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад. Н. А. Бурулёва, рэдактары М. Э. Ігнатовіч, Г. А. Сцяпанава]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2018. – 48 с.
У дапамогу метадысту: інфармацыйны зборнік / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад. І.К. Лемяноўская, рэдактары М.Э. Ігнатовіч, Г.А. Сцяпанава]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф. Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2018. – Вып. 18. – 56 с.
Каардынацыйны план навукова-метадычнай і даследчай работы публічных бібліятэк Гродзенскай вобласці на 2019 год:інфармацыйны зборнік / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад. Г.А. Сцяпанава, рэдактар М.Э. Ігнатовіч]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2019. – 19 с.
Статыстычныя паказчыкі работы публічных бібліятэк Гродзенскай вобласці за 2018 год / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: І.К. Лемяноўская; рэдактары М.Э. Ігнатовіч, Г.А. Сцяпанава]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2019.
Бібліятэкі Гродзеншчыны: аналіз дзейнасці публічных бібліятэк вобласці за 2018 год / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: І.К. Лемяноўская, Г.А. Сцяпанава; рэдактар М.Э. Ігнатовіч]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2019. – 49 с.
З жыцця бібліятэк вобласці: захоўваючы традыцыі, шукаем новае: інфармацыйны бюлетэнь. Вып. 100-103 / ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства / [склад.: І.К. Лемяноўская, Г.А. Сцяпанава; рэдактары М.Э. Ігнатовіч, Г.А. Сцяпанава]. – Гродна: ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”; Аддзел бібліятэказнаўства, 2019.