Plan uroczystości “Grodzieńskiej Obwodowej Biblioteki Naukowej im. E.Karskiego” o promowaniu życia i twórczości E.Orzeszkowej na rok 2018

Oprowadzanie wycieczek w pokoju pamiątkowym, poświęconym życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej (w językach białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim), a także opowiadania tematyczne:

  • Historia życia i twórczości E. Orzeszkowej.
  • Dzieciństwo E. Orzeszkowej.
  • Miłość w życiu Elizy Orzeszkowej.
  • Działalność charytatywna E. Orzeszkowej.
  • Drzewo rodzinne i tradycje E. Orzeszkowej.

W ciągu roku

Zbieranie materiałów i eksponatów w celu wzbogacenia pokoju pamiątkowego pisarki.
W ciągu roku

Organizacja i prowadzenie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych:
• Międzynarodowa konferencja: „Rola dialogu między grupami etnicznymi w tworzeniu i rozwoju społeczeństwa”;
1 czerwca

• Letni koncert-bal u Elizy Orzeszkowej;
1 czerwca

• Noworoczna impreza dobroczynna dla dzieci z Domów Dziecka w Domku Elizy Orzeszkowej;
20 grudnia

• Wystawa rysunków i fotografii poświęconych życiu i twórczości E.Orzeszkowej „Na cześć pisarki” (we współpracy ze Szkołą Sztuki w Grodnie).
maj

• spotkania w salonie literackim „U Pani Elizy”:
„Lwica i Błękitna Pończocha”: E.Orzeszkowa i M.Konopnicka;
luty

„Utwory E. Orzeszkowej na placówkach teatralnych ”.
wrzesień