Cena

Cennik zwiedzania pokoju pamiątkowego:

  • Bilet wejściowy dla uczniów / studentów: 1BYN;

  • Bilet wejściowy dla dorosłych: 2 BYN;

  • Organizacja i przeprowadzenie wycieczki po Domu Elizy Orzeszkowej z prezentacja multimedialna w jezykach rosyjskim i bialoruskim: 15 BYN

Tematy:

– Lata dziecinne Elizy Orzeszkowej.
– Działalność charytatywna Elizy Orzeszkowej.
– Korzenie rodzinne i tradycje Elizy Orzeszkowej.

  • Organizacja i przeprowadzenie wycieczki po Domu Elizy Orzeszkowej z prezentacja multimedialna w jezykach obcych (polski, angielski, niemiecki): 25 BYN

Tematy:

– Historia życia i twórczości Elizy Orzeszkowej.
– Miłość w życiu Elizy Orzeszkowej.
– Eliza Orzeszkowa i Grodno.

Fotografowanie i filmowanie: 1 BYN.
Liczba uczestników: grupa do 20 osób.